Вивчення принципів паралельного програмування в багатопроцесорних обчислювальних системах, а також використання “хмарних” технологій під час вирішення практичних задач в інформаційно-розрахункових системах (ІРС) військового призначення