Мета

Здобуття курсантами  знань та умінь аналізу та синтезу елементів систем кіберзахисту в обсязі виконання завдань (обов’язків, робіт), які на первинних посадах у певній галузі діяльності

результати навчання

Виконання практичних завдань з розгортання, експлуатації та супроводження  систем кіберзахисту  та їх елементів

компетентності

Здатність  до  використання  інформаційно-комунікаційних  технологій,  сучасних  методів  і  моделей інформаційної безпеки та/або кібербезпеки

Здатність до використання  програмних та програмно-апаратних  комплексів  засобів  захисту  інформації  в  інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих) системах

Здатність  виконувати  моніторинг  процесів функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих)  систем  згідно встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки