Метою викладання навчальної дисципліни “Проектування та аналіз обчислювальних алгоритмів” є придбання знань, вмінь та навичок, необхідних для самостійного використання чисельних методів розв’язування задач, які виникають при проектуванні та створенні автоматизованих систем; знайомство курсантів з досягненнями і перспективами у цій галузі знань; становлення i вдосконалення математичної культури мислення майбутніх фахівців з врахуванням досвіду проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на сході країни.