Мета:

Метою викладання навчальної дисципліни “Безпека операційних систем” є отримання курсантами методологічних основ захисту операційних систем та застосування механізмів захисту операційних систем для побудови військових інформаційно-телекомунікаційних систем. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування знань та сукупності вмінь налаштування підсистем захисту операційних систем, проектування інформаційно-телекомунікаційних систем з використанням захищених операційних систем серверів та робочих станцій.

Компетентності:

Здатність створювати системи захисту інформації в Збройних Силах України.
Здатність реагувати на інциденти кібернетичного характеру в спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах.
Здатність проводити оцінку та управління інформаційною безпекою в кібернетичному просторі Збройних Сил України.
Здатність проводити інструментальний контроль та оцінку ефективності засобів захисту спеціального призначення.

Результати навчання:

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми визначені та сформульовані наступні результати навчання курсантів:

  • Виявляти, запобігати та оперативно реагувати на інциденти кібернетичного характеру в спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах;
  • Оцінювати наявність вразливостей, загроз, ризиків та дій порушника інформаційної безпеки кібернетичного простору ЗС України;
  • Модифікувати системи управління та захисту елементів кібернетичного простору ЗС України за результатами аналізу стану інформаційної безпеки;
  • Проводити спеціальні обстеження і дослідження об’єктів інформаційної діяльності та оцінювати ефективність засобів захисту ІТС спеціального призначення.