Мета:

дати слухачам теоретичні знання та практичні навички, які необхідні для виконання обов’язків на командних та інженерних посадах у частинах та підрозділах, що мають на озброєнні засоби зв’язку, обчислювальної техніки та автоматизовані системи, які оброблюють інформацію з обмеженим доступом, а також підготувати студентів до самостійного освоєння нових засобів захисту інформації.

Компетентності:

Здатність опановувати основні принципи функціонування систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах Збройних Сил України. 
Здатність опанувати існуючі інформаційні та телекомунікаційні системи.
Виконувати роботи по проектуванню та розрахунку інфокомунікаційних систем.
Керувати роботами по підготовці та експлуатації програмних та апаратних засобів інфокомунікацій.
Організовувати проведення наукових досліджень застосування інфокомунікаційних технологій в телекомунікаційних системах спеціального призначення.

Результат навчання:

  • розуміти принципи криптографічного захисту інформації в спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України;
  • розуміти принципи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Збройних Сил України.