Метою курсу "Основи побудови військової техніки зв'язку" є формування у курсантів знань, навичок та умінь, які забезпечать їх здатність до вивчення основ побудови військової техніки радіо, радіорелейного, тропосферного, супутникового, електропровідного зв'язку, самостійно опанувати нові зразки техніки, навчати підлеглих.