Загальне знайомство. Дані, символьні рядки, директива #define. Операції. Оператори. Перетворення типів. Функції та перемикання введення-виведення. Вибір варіантів. Цикли і інші керуючі засоби. Структурне програмування. Функції. Класи пам'яті та розробка програм. Препроцесор мови Сі. Масиви та вказівники. Символьні рядки і функції над ними. Структури. Бібліотека мови Сі і файли введення-виведення. Функція отримання випадкових чисел.