Внаслідок навчання слухач повинен:

ЗНАТИ:
основні вимоги нормативно -правової бази з технічного захисту інформації в Україні;
основні вимоги Інструкції з організації антивірусного захисту в інформаційно-телекомунікаційних системах Міністерства оборони України та Збройних Сил України(Наказ МО України №391);
основні вимоги Порядку використання мережі Інтернет у системі Міністерства оборони України (Наказ МО України №727);
вимоги та порядок створення комплексних систем захисту інформації;
порядок створення та документального оформлення моделі загроз, плану захисту інформації, технічного завдання на КСЗІ;
класифікації та особливості захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах;
порядок ведення експлуатаційної документації(журналів приймання-здавання чергування, технічних журналів, актів на знищення ключових документів);
основні функції та призначення служби захисту інформації в ІТС.
УМІТИ:
здійснювати організацію технічного захисту інформації у підрозділі;
здійснювати розроблення моделі загроз, плану захисту інформації, технічного завдання на КСЗІ;
забезпечувати забезпечення антивірусного захисту в інформаційно-телекомунікаційних системах;
забезпечувати документальне супроводження на етапах створення КСЗІ.

 Метою викладання навчальної дисципліни „Системи та комплекси військового радіозв’язку” є: вивчення курсантами принципів побудови та роботи систем та комплексів військового радіозв’язку, основ їх налагодження та експлуатації.

Основними завданнями вивчення дисципліни „Системи та комплекси військового радіозв’язку” є: вивчення принципів налагодження та експлуатації систем військового коротко- та ультракороткохвильового радіозв’язку.