Метою викладання навчальної дисципліни Мережеві технології автоматизованих систем управління військами є надання курсантам знань із загальних принципів використання мережевих технологій для побудови локальних і глобальних мереж органів державного управління, систем адресування, маршрутизації і управління та методів розрахунків їх основних характеристик і параметрів функціонування. Підготувати курсантів до вивчення військово-технічних дисциплін, освоєння існуючих та перспективних засобів автоматизації управління. Виховувати у курсантів високу штабну культуру, почуття високої відповідальності та творче ставлення до вирішення завдань під час роботи на інформаційно-обчислювальних системах.

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування знань та сукупності вмінь в застосуванні мережевих технологій для організації роботи інформаційних мереж розподілених структур та планування їх розгортання, а також розвиток практичних навичок у налагодженні мережевого обладнання для створення та обслуговування інформаційних мереж автоматизованих систем управління військами.