Курс включає в собі навчальні теми, що відносяться до V періоду ІІ світової війни, зокрема: 

- тема 1 Розгром мілітаристської Японії. Маньчжурська операція в ході війни.

- тема 2. Воєнні дії англо-американських військ в зоні Тихого океану.

- тема 3. Вклад українського народу в розвиток воєнного мистецтва в ІІ світовій війні. 

В результаті вивчення курсу слухачі мають здобути і закріпити певні компетентності щодо сучасних наукових поглядів на процес розвитку ЗС та військового мистецтва в V періоду ІІ світової війни, сформувати власний науковий підхід до проблеми, що вивчається, систематизувати отримані знання як основу для їх практичного застосування у майбутній професійній діяльності офіцера ЗС України. 


Предмет вивчення дисципліни це радіаційний, хімічний, біологічний захист військ, який є комплексом заходів щодо запобігання або максимального зменшення втрат військ від зброї масового ураження