Курс інженерної і компютерної графіки розрахований на студентів першого курсу,  що навчаються за всіма спеціальностями інституту і включає елементи нарисної геометрії (теоретичні основи побудови креслень геометричних об"єктів), технічного креслення (креслення виробів відповідно до вимог стандартів та їх читання), а також елементи комп"ютерної графіки.


Курс складається з 2-х тем. 

Перша тема 11 секцій

Друга тема - 4 секції

Курс присвячений вивченню методів і методик інформаційно-аналітичної роботи та прийняття рішень при збиранні, аналізі, зберіганні та захисті інформації. Завданням курсу є засвоєння знань і практичних навичок роботи з різними видами інформації


Дисципліна вивчається у 5 та 6 семестрах і складається з 8 змістових модулів

Дисципліна вивчає питання захисту інформації при управлінні військами на сучасному етапі. У 5-му семемтрі вивчаються питання  класифікації інформації як обєкту захисту, технічні канали витоку інформації, захист інформації від несанкціонованого доступу, види загроз безпеці інформації